Webbplatsen fungerar nu som arkiv

Foto: Gunnar Seijbold/Regeringskansliet

"Vi har fört EU tillbaka på rätt spår"

29 december 13:39

Ekonomisk och finansiell kris, oenighet i klimatfrågan, institutionell osäkerhet och regeringskris i dåvarande ordförandelandet Tjeckien. När Sverige tog över ordförandeskapet för EU:s ministerråd i juli 2009 var utmaningarna många. Statsminister Fredrik Reinfeldt ser tillbaka på en hektisk höst och konstaterar att det svenska ordförandeskapet har uträttat det man föresatt sig.

Ambassadör Christian Danielsson om det svenska ordförandeskapet i EU

Denna webbplats fungerar numera som arkiv och uppdateras inte. Webbsändningen eller webb-tv-inslaget som låg här är numera arkiverat.

This website is now functioning as an archive and will not be updated. The webcast or the Internet TV clip that was here has now been archived.

Faisant dorénavant office d’archives, ce site n’est plus remis à jour. La transmission en flux continu et la séquence en web TV se trouvant précédemment ici ont été placées dans les archives.
Denna webbplats fungerar numera som arkiv och uppdateras inte. Här fanns tidigare ett foto som är borttaget på grund av upphovsrättsliga skäl.

This website is now functioning as an archive and will not be updated. Previously there was a photo here which has been removed for copyright reasons.

Faisant dorénavant office d’archives, ce site n’est plus remis à jour. Ici se trouvait précédemment placée une photo ayant été retirée pour des raisons de droits d'auteur.
Denna webbplats fungerar numera som arkiv och uppdateras inte. Här fanns tidigare ett foto som är borttaget på grund av upphovsrättsliga skäl.

This website is now functioning as an archive and will not be updated. Previously there was a photo here which has been removed for copyright reasons.

Faisant dorénavant office d’archives, ce site n’est plus remis à jour. Ici se trouvait précédemment placée une photo ayant été retirée pour des raisons de droits d'auteur.
Denna webbplats fungerar numera som arkiv och uppdateras inte. Här fanns tidigare ett foto som är borttaget på grund av upphovsrättsliga skäl.

This website is now functioning as an archive and will not be updated. Previously there was a photo here which has been removed for copyright reasons.

Faisant dorénavant office d’archives, ce site n’est plus remis à jour. Ici se trouvait précédemment placée une photo ayant été retirée pour des raisons de droits d'auteur.